Author Topic: Check for updates failed  (Read 175 times)

Pepek

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
    • View Profile
Check for updates failed
« on: 2019-06-09 17:02:56 »
Check for updates failed - System.Net.WebException: Ke vzdálenému serveru se nelze připojit. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel 37.15.218.56:80
   v System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
   v System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket socket, IPAddress address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception exception)
   --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
   v System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest request)
   v System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
   v System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
   v Iros._7th.Workshop.fLibrary.UpdateCheck(Object link) v C:\Users\TurBoss\Projetcs\7h\7thWorkshop\fLibrary.cs:řádek 272WHAT SHOULD I DO